Browsing: Ondernemers

Administratie WKR regeling mkbfiscaal

Binnen de werkkostenregeling is het mogelijk om onbelaste vergoedingen en verstrekking aan werknemers te doen. Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling verruimd. Tot en met 2019 is het mogelijk om 1,2% van de totale fiscale loonsom (kolom…

Administratie

Het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen gaat waarschijnlijk een stuk makkelijker worden per 1 januari 2017. Voorheen moesten er relatief veel stappen gezet worden voordat de BTW teruggevraagd kon worden bij de Belastingdienst. Om deze reden wordt de procedure…

Inkomstenbelasting

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. We zijn allemaal verplicht om in ieder geval verzekerd te zijn voor de basisverzekering. De Nederlandse staat wil echter wel mensen met een relatief lager inkomen tegemoet komen met…

1 2