Administratie Accountantskosten besparen

Een relatief grote kostenpost zijn toch vaak de accountantskosten. Uit onderzoek is gebleken dat de kosten enorm variëren tussen verschillende bedrijven om de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting op te stellen. Wat kunt u er aan doen om de accountantskosten te…

Inkomstenbelasting

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. We zijn allemaal verplicht om in ieder geval verzekerd te zijn voor de basisverzekering. De Nederlandse staat wil echter wel mensen met een relatief lager inkomen tegemoet komen met…

Erven

Wanneer er een naaste overlijdt zit u niet te wachten op de belastingdienst die graag wil afrekenen over het vermogen dat u verkrijgt door erven. Toch is het de harde realiteit wanneer u geld of een woning erft. In dit…

Tools

Een ondernemer die aan een andere ondernemer leveringen verricht of diensten verleent, is verplicht een factuur uit te reiken die aan bepaalde eisen voldoet, welke in de wet zijn beschreven. Om deze reden heeft MKB-Fiscaal een voorbeeldfactuur opgemaakt welke voldoet…

Fiscaal

Uw vermogen op 1 januari van elk jaar is leidend in uw belastingaangifte. Het is de basis waarop de 1,2% vermogensbelasting wordt berekend, maar ook de huurtoeslag, kindgebonden budget en de zorgtoeslag. Hoeveel geld en beleggingen mag ik hebben? In…

Nieuws wijziging VPB tarief 2018

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (VPB) gaat in 2018 veranderen, van 20% over de eerste €200.000 aan resultaat, naar 20% over €250.000 aan resultaat. Vervolgens wordt dit bedrag stapsgewijs doorgetrokken naar €350.000 in 2021. Dit heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven…

Administratie

De meeste ondernemingen moeten voor hun goederen en diensten btw in rekening brengen. Daartegenover mogen ze alle voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo hiervan wordt periodiek afgedragen aan de Belastingdienst. Ondernemingen die ook vrijgestelde prestaties leveren, mogen niet alle voorbelasting…

Financieren

De Borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB) Bij de BMKB staat de overheid garant voor een gedeelte van de bedrijfsfinanciering die een onderneming nodig heeft. Hierdoor is de bank eerder bereid om een lening te verstrekken wanneer de onderneming…