5 eindejaartips om uw winst te drukken

0

winst verlagen minder belasting betalenHet einde van het (boek)jaar nadert. Het is daarom handig om te kijken wat u er aan kan doen om de fiscale winst te drukken, waardoor u minder belasting betaald. MKBfiscaal zet voor u 5 tips op een rijtje om minder belasting te betalen.

1.Maak gebruik van de kleineinvesteringsaftrek (KIA)

Heeft u dit jaar investeringen gedaan waarvan het totaalbedrag hoger ligt dan €2.300? Dan kunt u gebruik maken van de kleineinvesteringsaftrek, ook wel de KIA genoemd. De KIA is bedoeld om het investeringen door kleine en middelgrote ondernemingen aan te moedigen.

De KIA bereken je aan de hand van het geïnvesteerde bedrag (cijfers 2015).

InvesteringsbedragAftrekpercentage
Niet meer dan €2.3000%
€2.301 t/m €55.74528%
€55.746 t/m €103.231€15.609
€103.232 t/m €309.693€15.609 verminderd met 7,56% van het deel van de investering boven de €103.231
Meer dan €309.6930%

 

Stel u investeert €5.000 aan kantoorinventaris, dan kunt u €1.400 (28% * €5.000) in aftrek brengen van uw winst. Probeer niet meer dan €55.745 te investeren in een boekjaar, want na dit bedrag wordt de effectieve aftrek lager.

2.Breng uw zakelijke uitgaven naar voren

U kunt de uitgaven van het volgend boekjaar eerder verantwoorden, waardoor u meer kosten maakt in het boekjaar. De winst wordt hierdoor lager, waardoor uiteindelijk minder belasting wordt betaald.

3.Factureer omzet het volgende boekjaar

Werkzaamheden die doorlopen in het volgende boekjaar, kunt u in het nieuwe boekjaar factureren. Hierdoor heeft u in het huidige boekjaar minder omzet, en dus minder winst. Let er wel op dat uw facturen hierdoor later betaald worden door uw opdrachtgevers, waardoor uw liquiditeitspositie slechter wordt.

4.Tref een voorziening voor hoge kostenposten

Heeft u te maken met een hoge kostenpost in de navolgende boekjaren? Tref dan een voorziening om de kosten te spreiden over de boekjaren. Let wel op de voorwaarden om een voorziening te vormen:

  • Er is sprake van een verplichting
  • Er kan een betrouwbare schatting gemaakt worden van de omvang van de verplichting
  • Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen (geld) noodzakelijk is

Stel u moet over 4 jaar uw dak laten repareren. De kosten hiervan zijn €20.000 exclusief btw. U kan over 4 jaar ineens €20.000 als kosten opnemen, maar dit is fiscaal gezien niet altijd even voordelig. U kunt er ook voor kiezen om een voorziening te vormen die jaarlijks met €5.000 toeneemt (€20.000 / 4 jaren). De toevoegingen van de voorziening worden als volgt verwerkt in de boekhouding.

Omschrijving DebetCredit
Dotatie voorziening groot onderhoud (kostenpost)€5.000
Voorziening groot onderhoud (balanspost)€5.000

 

5. Doteer aan uw fiscale oudedagsreserve (FOR)

Jaarlijks kunt u een gedeelte van uw fiscale winst reserveren in een zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). De dotatie zorgt ervoor dat u per saldo minder winst aangeeft, en dus minder belasting betaald.

Let wel op: de FOR is geen daadwerkelijk geldpotje dat u heeft. Het is een boekhoudkundige balanspost die na het beëindigen van de onderneming vrij moet vallen.  Dit betekend dat de FOR eigenlijk uitstel maar geen afstel geeft van belasting betalen. Ondanks dat het niet leidt tot afstel, kan het wel een liquiditeitsvoordeel geven.

Download het artikel hier

 

Share.

Leave A Reply