Browsing: Administratie

Fiscale artikelen over administratie voeren in het midden- en kleinbedrijf.

Administratie Bespaar belastingtips

De werkkostenregeling is een fiscaal instrument in Nederland waarmee bedrijven beloningen en vergoedingen aan hun werknemers kunnen verstrekken zonder direct te worden belast. In 2023 zijn de percentages weer veranderd.  In 2023 is de vrije ruimte over uw fiscale loon…

Administratie WKR regeling mkbfiscaal

Staat u op de loonlijst van uw onderneming? Dan kunt u via de werkkostenregeling uzelf een belastingvrije vergoeding van maximaal € 2.400 verstrekken.  Werkkostenregeling De werkkostenregeling is in het leven geroepen om als werkgever onbelaste vergoedingen te verstrekken aan uw…

Administratie administratieve verwerking corona tegemoetkomingen

Goed nieuws voor bedrijven; de einddatum voor het indienen van de definitieve afrekening voor de NOW 1.0 is verlengd naar 31 oktober 2021. De sluitdatum van 23 maart en 29 juli 2021 is hierdoor komen te vervallen. Voor ondernemers in zwaar…

Administratie administratieve verwerking corona tegemoetkomingen

Door het covid-19 virus zijn diverse ondersteuningsmaatregelen door de overheid gefaciliteerd. De aanvraag is bij sommige maatregelen al een uitdaging, maar hoe verwerk je de tegemoetkomingen in de boekhouding? Verwerking NOW-regeling in de boekhouding Ondernemers met personeel die gedurende 3…

Administratie prive onttrekkingen

U mag jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. Dit houdt in dat u geen belasting betaald of een aangifte schenkbelasting hoeft te doen. Het bedrag aan vrijstelling hangt af van de relatie tussen de schenker en ontvanger. In dit artikel gaan…

Administratie WKR regeling mkbfiscaal

Binnen de werkkostenregeling is het mogelijk om onbelaste vergoedingen en verstrekking aan werknemers te doen. Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling verruimd. Tot en met 2019 is het mogelijk om 1,2% van de totale fiscale loonsom (kolom…

Administratie btw op tankbonnetje aftrekbaar

Is de btw op een brandstofbon aftrekbaar? Indien u als ondernemer de btw van een brandstofbon wilt aftrekken, dient u te beschikken over een factuur die voldoet aan de factuureisen. Eén van die eisen is dat de NAW-gegevens van de…

Administratie verwerken belastinglatentie

Latente belastingen vloeien voort uit tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale winst. Voorbeelden van tijdelijke verschillen zijn: Fiscaal wordt sneller afgeschreven Fiscaal vormen van een herinvesteringsreserve Fiscaal niet afschrijven van goodwill Verwerken van actieve en passieve latente belastingen Actieve…

1 2 3