Factuurvereisten bij het zelf maken van een factuur

0

Factuurvereisten bij het zelf maken van een factuur

Het kan voorkomen dat de afnemer zelf de factuur opstelt. Dit wordt ook wel selfbilling genoemd. Dit houdt in dat een factuur door de afnemer gemaakt en uitgereikt wordt in plaats van de leverancier (verkopende partij)

Facturen die door selfbilling zijn opgemaakt moeten aan de algemene factuurvereisten voldoen. De leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid van de factuur. Daarnaast zijn er extra voorwaarden die gesteld worden aan de factuur, waaronder:

  • De leverancier en afnemer moeten vooraf overeen zijn gekomen dat de afnemer de factuur opmaakt.
  • Uit de factuur moet duidelijk blijken dat de afnemer de factuur heeft opgemaakt. Op factuur dienen de woorden ‘factuur opgemaakt door afnemer’ te worden vermeld.
  • De leverancier kan de factuur weigeren omdat deze bijvoorbeeld onjuist is en meldt dit aan de afnemer. In dat geval verliest de factuur haar werking als factuur. De leverancier moet vervolgens zelf een factuur uitreiken.

Wanneer de factuur op de juiste wijze is opgemaakt heeft de afnemer recht op aftrek van BTW. Indien niet (volledig) aan de factuurvereisten wordt voldaan kan de Belastingdienst het recht op aftrek van BTW weigeren. Wanneer geen juiste verkoopfactuur aanwezig is, kan de leverancier een boete van maximaal € 5.278 per factuur opgelegd krijgen. Let dus goed op de aanvullende factuurvereisten bij het zelf maken van een factuur.

Share.

Leave A Reply