Gebruikelijk loon vanaf 2020 naar € 46.000

0

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) moet u een gebruikelijk loon toepassen. Deze was tot en met 2019 € 45.000 en wordt vanaf 2020 € 46.000.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
  • ten minste € 46.000

Meer informatie over het gebruikelijk loon is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Share.

Comments are closed.