Hoe verwerk je latente belastingen in de administratie?

0

latente belastingenLatente belastingen vloeien voort uit tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale winst. Voorbeelden van tijdelijke verschillen zijn:

  • Fiscaal wordt sneller afgeschreven
  • Fiscaal vormen van een herinvesteringsreserve
  • Fiscaal niet afschrijven van goodwill

Verwerken van actieve en passieve latente belastingen

Actieve belastinglatenties zijn belastingvorderingen, terwijl passieve belastinglatenties belastingschulden zijn.
Verwerking actieve belastinglatentie
De boeking van actieve belastinglatenties gaat als volgt:

OmschrijvingDebetCredit
Te vorderen VPB (balanspost)€ –
Aan Vennootschapsbelasting (winst- en verlies)€ –

 

Voorbeeld
Onderneming XYZ heeft een verlies in 2017 van €50.000. Men verwacht dat in de toekomst het resultaat positief zal zijn. Onderneming XYZ neemt een actieve belastinglatentie op van €10.000 (€50.000 x 20% belastingtarief)

OmschrijvingDebetCredit
Te vorderen VPB (balanspost)€ 10.000
Aan Vennootschapsbelasting (winst- en verlies)€ 10.000

Verwerking passieve belastinglatentie

De boeking van passieve belastinglatenties gaat als volgt:

OmschrijvingDebetCredit
Vennootschapsbelasting (winst- en verlies)€ –
Aan Te betalen VPB (balanspost)€ –

 

Voorbeeld
Onderneming XYZ heeft een machine op de balans staan. Deze machine is begin 2017 aangeschaft voor €100.000 en wordt commercieel in 5 jaar (20%) afgeschreven. Fiscaal wordt deze echter in 2 jaar (50%) afgeschreven.

Waarde machine commercieel per 31-12-2017: €80.000 (€100.000 x 4/5)
Waarde machine fiscaal per 31-12-2017: €50.000 (€100.000 x 1/2)

Het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde is: €30.000. Hiervoor wordt een latentie tegen 20% gevormd. De latentie is dus: €6.000 (€30.000 x 20%)

OmschrijvingDebetCredit
Vennootschapsbelasting (winst- en verlies)€ 6.000
Aan Te betalen VPB (balanspost)€ 6.000
Share.

Leave A Reply