Hoe werkt de uitkeringstoets en balanstest bij een dividenduitkering?

0

Uitkeringstoets en balanstestHoe werkt de uitkeringstoets en balanstest bij een dividenduitkering?

Wanneer u een dividenduitkering wilt doen, dan heeft u te maken met de uitkeringstoets en de balanstest. In dit artikel gaan we hier nader op in.

De uitkeringstoets vindt plaats bij de volgende uitkeringen aan de aandeelhouders:

  • Dividend of interim-dividend;
  • Terugbetaling op aandelen;
  • Inkoop van eigen aandelen anders dan om niet .

Het gaat dus niet alleen om uitkeringen van geld. Ook uitkeringen in natura (denk bijvoorbeeld aan een onzakelijke rente bij een lening) kunnen worden gekwalificeerd als uitkering, waarvoor een uitkeringstoets voor plaatsvind.

Het proces om een uitkering te doen vanuit de bv ziet er als volgt uit:

Schematische uitwerking uitkeringstoets

Hoe werkt de balanstest?

Voordat de uitkeringstoets gehouden wordt, moet er eerst gekeken worden naar de balanstest. Een bv mag pas een uitkering doen wanneer het eigen vermogen van de bv groter is dan de reserves die wettelijk of volgens de statuten wordt aangehouden. Doet u geen balanstest, en blijkt na de uitkering dat u uw schuldeisers niet meer kan betalen, dan bent u hoofdelijk aansprakelijk.

Voorbeeld
Onderneming XYZ heeft de volgende balans

ActivaPassiva
Vaste activa €50.000Aandelenkapitaal€18.000
Debiteuren€10.000Algemene reserves€52.000
Liquide middelen€40.000Wettelijke reserves€10.000
 Crediteuren€20.000
Totaal activa€100.000Totaal passiva€100.000

 

Van het eigen vermogen ad. €80.000 (€18.000 + €52.000 + €10.000) mogen de wettelijke reserves niet uitgekeerd worden (€10.000). Onderneming XYZ mag volgens de balanstest een uitkering doen van maximaal €70.000 (€18.000 + €52.000).

Hoe werkt de uitkeringstoets?

U kunt aansprakelijk worden gesteld als uw BV na een uitkering niet kan doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (uitkeringstoets). Om dit te voorkomen voert u een uitkeringstoets uit.

De uitkeringstoets wordt onderbouwd met een liquiditeitsprognose, waarin duidelijk naar voren komt dat u na de uitkering de opeisbare schulden kunt betalen.

Een goed voorbeeld van een liquiditeitsprognose vindt u hier

 

 

Share.

Leave A Reply