Administratie btw op tankbonnetje aftrekbaar

Is de btw op een brandstofbon aftrekbaar? Indien u als ondernemer de btw van een brandstofbon wilt aftrekken, dient u te beschikken over een factuur die voldoet aan de factuureisen. Eén van die eisen is dat de NAW-gegevens van de…

Inkomstenbelasting groene beleggingen

Wanneer u een woning laat bouwen waarin u wilt gaan woning (hoofdverblijf), dan hoeft u geen eigenwoningforfait aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. De rentekosten van deze woning in aanbouw zijn echter wel aftrekbaar! Zelf wanneer u ook al…

Administratie verwerken belastinglatentie

Latente belastingen vloeien voort uit tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale winst. Voorbeelden van tijdelijke verschillen zijn: Fiscaal wordt sneller afgeschreven Fiscaal vormen van een herinvesteringsreserve Fiscaal niet afschrijven van goodwill Verwerken van actieve en passieve latente belastingen Actieve…

Inkomstenbelasting hoeveel spaargeld onbelast

Hoeveel spaargeld mag u onbelast hebben? Over uw spaargeld, en andere bezittingen zoals een tweede huis, moet u belasting betalen in box 3. Een gedeelte van uw vermogen is vrijgesteld van de belastingheffing. Dit noemt de Belastingdienst het heffingsvrij vermogen.…

Inkomstenbelasting scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar

Aftrek voor scholingsuitgaven verdwijnt per 2018 U kunt momenteel scholingsuitgaven aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De aftrek voor scholingsuitgaven gaat echter per 2018 verdwijnen. Momenteel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen. Dit kan een…