Voorbeeldfactuur

voorbeeldfactuur in Excel

Voorbeeldfactuur fiscus-proof

Een ondernemer die aan een andere ondernemer leveringen verricht of diensten verleent, is verplicht een factuur uit te reiken die aan bepaalde eisen voldoet, welke in de wet zijn beschreven. Om deze reden heeft MKB-Fiscaal een voorbeeldfactuur opgemaakt welke voldoet aan alle eisen van de Belastingdienst. De eisen aan de factuur staan vermeld in artikel 35a van de Wet OB.

Wat moet ik vermelden op de factuur?

Op de verkoopfactuur vermeldt u:

  • de datum van uitreiking
  • een opeenvolgend nummer, waardoor de factuur eenvoudig kan worden geïdentificeerd
  • het btw-identificatienummer van uw onderneming
  • indien er sprake is van de verleggingsregeling; ook het btw nummer van uw afnemer
  • de naam en het adres van uw onderneming en uw klant
  • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten
  • de datum waarop de levering plaats heeft gevonden
  • de vergoeding voor de goederen of diensten
  • eventuele verleende kortingen
  • het te betalen bedrag aan belasting

Voorbeeldfactuur in Excel

U kunt onze voorbeeldfactuur in Excel gebruiken om uw facturen fiscus-proof op te stellen. U vult in het eerste tabblad de gegevens is van u en uw klant. In het tweede tabblad wordt alles automatisch ingevuld, en hoeft u alleen de geleverde goederen of diensten in te vullen.


Download hier uw voorbeeldfactuur (Excel bestand)