Aftrek voorbelasting bij belaste en vrijgestelde prestaties

0

aftrek voorbelasting gemengde prestatiesDe meeste ondernemingen moeten voor hun goederen en diensten btw in rekening brengen. Daartegenover mogen ze alle voorbelasting in aftrek brengen. Het saldo hiervan wordt periodiek afgedragen aan de Belastingdienst. Ondernemingen die ook vrijgestelde prestaties leveren, mogen niet alle voorbelasting in aftrek brengen. Alleen het deel dat betrekking heeft op belaste prestaties, komt in aanmerking voor aftrek.

Er zijn twee methodes om de aftrekbare voorbelasting te berekenen

  1. Op basis van de omzetverhouding
  2. Op basis van het werkelijk gebruik

Berekenen aftrek voorbelasting op basis van omzetverhouding

Hierbij wordt er gekeken naar de verhouding belaste prestaties ten opzichte van de totale prestaties. Indien een ondernemer 60% belaste prestaties verricht, dan mag ook 60% van de voorbelasting meegenomen worden.

Voorbeeld
Een makelaar verricht over het gehele jaar assurantiediensten (vrijgesteld) en makelaardij diensten (belast). De volgende informatie over het boekjaar is bekend:

Omzet makelaardij          €1.000.000
Omzet assurantie            €   300.000
Voorbelasting                   €     60.000

De berekening van de totaal aftrekbare voorbelasting is als volgt:
(1.000.000 / 1.300.000) x 60.000 = €46.154

Berekenen aftrek voorbelasting op basis van het werkelijk gebruik

Het kan zijn dat de berekening op basis van de omzetverhouding onredelijk uitpakt. Stel dat een makelaar een softwarepakket aanschaft dat alleen dienstbaar is voor de makelaardij werkzaamheden, en niet de assurance diensten. Op basis van het voorbeeld hierboven zou niet alle BTW in aftrek gebracht mogen worden.

Als splitsing naar het werkelijk gebruik een beter beeld geeft, moet de splitsing plaatsvinden op basis van het werkelijk gebruik. Hert bewijs van het werkelijk gebruik dienst te worden geleverd met behulp van objectief en nauwkeurige meetbare gegevens. Indien het werkelijk gebruik niet nauwkeurig berekend kan worden, dan moet de berekening op basis van de omzetverhouding gehanteerd worden. Hoe het werkelijk gebruik wordt gemeten staat vrij, als het maar objectief en nauwkeurig is.

Voorbeeld
De makelaar in ons voorbeeld kan door middel van zijn urenstaten aantonen dat 90% van zijn werkzaamheden in het pand gebruikt worden voor belaste prestaties. Volgens de makelaar geeft dit een nauwkeurigere beeld dan de omzetverhouding methode. De aftrekbare voorbelasting is dan €60.000 * 90% =  €54.000

Conclusie
Alhoewel de methode van werkelijk gebruik meer onderbouwing en rekenwerk kost, kan het zo zijn dat er meer voorbelasting in aftrek mag worden genomen. Het loont dus om dit te beoordelen, mocht u belaste en onbelaste prestaties leveren.

Share.

Leave A Reply